RC Nha Trang 1

RC Nha Trang 1

79 Đường Thích Quảng Đức Khu đô Thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.


Tel: 0258 628 5984