RC Phan Rang

RC Phan Rang

Bên hông 121 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.


Tel: 089 6655 088