Chăm sóc cơ thể

 Gel bôi trơn Massage mặt - Cellrian Well - Aging Essence Gel  Gel bôi trơn Massage mặt - Cellrian Well - Aging Essence Gel
 Nữ hoàng dầu gội Shampoo - Queen's Seduction Parfum Shampoo  Nữ hoàng dầu gội Shampoo - Queen's Seduction Parfum Shampoo
 Nữ hoàng dầu xả Conditioner - Queen's Seduction Parfum Conditioner  Nữ hoàng dầu xả Conditioner - Queen's Seduction Parfum Conditioner
 Nữ hoàng sữa tắm Body Wash - Queen's Seduction Parfum Body Wash  Nữ hoàng sữa tắm Body Wash - Queen's Seduction Parfum Body Wash