Trang điểm mắt

 Auto Eye Brow Black - Chì kẻ mày tone đen chì  Auto Eye Brow Black - Chì kẻ mày tone đen chì
 Auto Eye Brow Brown - Chì kẻ mày tone nâu đất  Auto Eye Brow Brown - Chì kẻ mày tone nâu đất
 Auto Eye Brow Gray Brown - Chì kẻ mày tone xám trà  Auto Eye Brow Gray Brown - Chì kẻ mày tone xám trà
 Brow Cake - Bột kẻ chân mày  Brow Cake - Bột kẻ chân mày
 Easy Drawing Eyeliner - Chì kẻ viền mắt  Easy Drawing Eyeliner - Chì kẻ viền mắt
 Expert Color Sence Eye Shadow No.1 - Tone nhũ trầm sang trọng  Expert Color Sence Eye Shadow No.1 - Tone nhũ trầm sang trọng
 Expert Color Sence Eye Shadow No.2 - Tone nhũ hồng đào thanh lịch  Expert Color Sence Eye Shadow No.2 - Tone nhũ hồng đào thanh lịch
 Expert Color Sence Eye Shadow No.3 - Tone cam thiếu nữ nhẹ nhàng  Expert Color Sence Eye Shadow No.3 - Tone cam thiếu nữ nhẹ nhàng