Son môi Rosea Crystal

 Ruber Rouge Glow Lip Gloss - Son bóng, giúp môi căng mọng  Ruber Rouge Glow Lip Gloss - Son bóng, giúp môi căng mọng
 Moisture Lip Stick Rose Red - Tone đỏ hoa hồng  Moisture Lip Stick Rose Red - Tone đỏ hoa hồng
 Moisture Lip Stick Kittchen Peach - Tone cam hồng đào  Moisture Lip Stick Kittchen Peach - Tone cam hồng đào
 Moisture Lip Stick Linda - Tone cam san hô  Moisture Lip Stick Linda - Tone cam san hô
 Moisture Lip Stick Witty - Tone đỏ đất  Moisture Lip Stick Witty - Tone đỏ đất
 Moisture Lip Stick Martha - Tone đỏ mận  Moisture Lip Stick Martha - Tone đỏ mận
 Ruber Rouge Water Tint T242 - Tone hồng đào thiếu nữ  Ruber Rouge Water Tint T242 - Tone hồng đào thiếu nữ
 Ruber Rouge Water Tint T342 - Tone cam đất cá tính, duyên dáng  Ruber Rouge Water Tint T342 - Tone cam đất cá tính, duyên dáng
 Ruber Rouge Water Tint T151 - Tone hồng lạnh san hô thanh xuân  Ruber Rouge Water Tint T151 - Tone hồng lạnh san hô thanh xuân
 Ruber Rouge Water Tint T142 - Tone đỏ gạch ánh cam quyến rũ  Ruber Rouge Water Tint T142 - Tone đỏ gạch ánh cam quyến rũ