Trang điểm lớp nền

 Loose Powder - Phấn phủ bảo vệ lớp trang điểm  Loose Powder - Phấn phủ bảo vệ lớp trang điểm
 Miracle Perfect Cover Fluid Foundation No.21 - Kem nền tone sáng  Miracle Perfect Cover Fluid Foundation No.21 - Kem nền tone sáng
 Miracle Perfect Cover Fluid Foundation No.25 - Kem nền tone da châu Á  Miracle Perfect Cover Fluid Foundation No.25 - Kem nền tone da châu Á
 Miracle Perfect Cover Pact Concealer - Kem che khuyết điểm  Miracle Perfect Cover Pact Concealer - Kem che khuyết điểm
 Mirror Ball Blusher A4001 - Phấn má hồng - Tone hồng phấn  Mirror Ball Blusher A4001 - Phấn má hồng - Tone hồng phấn
 Mirror Ball Blusher B4016 - Phấn má hồng - Tone đỏ mận  Mirror Ball Blusher B4016 - Phấn má hồng - Tone đỏ mận
 Radiance Moist Cushion No.21 - Phấn nước tone sáng  Radiance Moist Cushion No.21 - Phấn nước tone sáng
 Radiance Moist Cushion No.23 - Phấn nước tone tự nhiên  Radiance Moist Cushion No.23 - Phấn nước tone tự nhiên
 Radiance Moist Cushion No.25 - Phấn nước tone châu Á  Radiance Moist Cushion No.25 - Phấn nước tone châu Á
 Strobing Pact Powder - Phấn trang điểm nhấn sáng  Strobing Pact Powder - Phấn trang điểm nhấn sáng